FINANSOWANIE DLA ROLNIKÓW
  • Kredyty obrotowe
  • Kredyty inwestycyjne 
  • Linie kredytowe
  • Kredyty na realizację projektów współfinansowanych z UE
  • Kredyty preferencyjne, w tym klęskowe (linie Z, RR, MRcsk, K01, K02)
  • Pożyczki hipoteczne